JAMSTVO

JAMSTVO (jamstvo) 

Tvrtka Victura d.o.o.INDUSTRIJSKA CESTA 55000 Kromberk, SLOVENIJA, Tel53933999info@megafitness.eu

 

 

 

   1. Tvrtka Victura d.o.o.(u daljnjem tekstu:prodavači ovlašteni serviser) kupacu jeodgovoranza besprijekorneperformansesvojih proizvodaza razdoblje od1 (jedne) godine odizvedbomproizvodasvojim kupcima.

 

 

 

   2. Prodavač se obvezuje neispravnosti proizvoda, koji se mogu pojaviti tijekom jamstvenog roka, na  svoje troškove popraviti ga, u vrijemenu manjem od 45 dana od primitka reklamiranog proizvoda i kupčevog pismenog obaviještenja o pogrešci ili če kupcu u tom razdoblju dati novi proizvod istog tipa i iste kvalitete. Jamstvo pokriva i troškove prijevoza i dostave troškove javnim prijevoznim sredstvima ili pošte. Jamstvo počinje na dan isporuke proizvoda do krajnjeg korisnika.

 

 

 

   3. Jamstvo se odnosi naneispravnostiproizvodakoji proizlaze iznedostatakamaterijalai nepravilnosti uproizvodnomprocesu, pod uvjetom daproizvod se instaliraikoristi u skladu suputamadobavljača.

 

 

 

   4. Jamstvoprodavatelj nevrijede ako:

-Uporabaproizvodasuprotnouputama proizvođača;

-Uporabaproizvodaza namjene zakoje nije izrađena;

-Pogrešnaugradnjaproizvoda;

-Mehanička oštećenja ikvarove koji nastanukrivnjomkupca ilibilo kojoj trećoj osobi;

-Ozljedeikvarovi uzrokovaninepravilnimopskrbenaponasnage(npr., strujnog udara, itd..);

-popravaka ili modifikacijana proizvoduod straneosobe koja nijeovlaštena;

-Svaka promjenanaproizvodu.

 

 

 

   5. Proizvođač se obvezuje da ćeosiguratiservis službuirezervne dijeloveza proizvodejoš 1godinu dana nakonistekajamstvenog roka.

 

 

 

   6. Ovo jamstvone isključujeprava potrošačakoje izlaze izodgovornostiprodavateljaza nedostatke robe.

 

 

 

PODATAK O PRODAJI:

 

 

 

Broj računa:datum prodaje:

Tip proizvoda:

Model proizvoda:

Pečat i potpisprodavatelja:

Jeste li trgovac i želite primiti predračun?

Otkrijte povoljne cijene rezervirane za vas
Made in Web Industry
Ova stranica koristi kolačiće, uključujući i kolačiće treće strane za oglašavanje i usluge u skladu sa vašim željama. Ako želite saznati više ili isključiti sve ili neke kolačiće kliknite tu Zatvaranjem ovog natpisa, listanjem kroz stranice ili klikom na bilo koji element suglašavate na korištenje kolačića. Potvrdi